Menu
Free Delivery from £0
OTC Direct Plus uses a cookie policy to ensure that we give you the best experience on our website. More information here.

Adamed

Dobro Pacjęta

Adamed, Adamed został założony i nadal jest prowadzony przez lekarzy i od zawsze stawiamy na pierwszym miejscu dobro pacjenta.

Adamed został założony i nadal jest prowadzony przez lekarzy i od zawsze stawiamy na pierwszym miejscu dobro pacjenta.

Firma tworzymy najwyższej jakości produkty lecznicze, będące odpowiedzią na przewlekłe choroby cywilizacyjne. Zrozumienie pacjentów, ich potrzeb i oczekiwań to fundament Adamedu. Na tym fundamencie jest budowane bezcenne dla firmy zaufanie, którym obdarzają przedsiębiorstwo i jego produkty pacjenci.

Adamed to jedno z najnowocześniejszych centrów R&D wśród polskich firm farmaceutycznych.

Adamed was founded and is still run by doctors, and we have always put the patient's well-being first.

The company creates medicinal products of the highest quality, which are a response to chronic diseases of civilization. Understanding patients, their needs, and expectations are the foundation of Adamed. This foundation builds the trust that is priceless for the company, which is placed in the company and its products by patients.

Adamed is one of the most modern R&D centers among Polish pharmaceutical companies.

Źródło/Source: https://www.adamed.com/


There are no products to list.