Menu
Free Delivery from £0
OTC Direct Plus uses a cookie policy to ensure that we give you the best experience on our website. More information here.

Polish Prescription in UK

Szukasz informacji jak zrealizować polską receptę w Anglii? Tutaj znajdziesz odpowiedzi. Recepta transgraniczna tzw. papierowa, daje pacjentowi prawo do otrzymania leku na terenie UE i UK, niż państwo jej wystawienia. Lekarz może wystawić taką receptę, wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub Wielkiej Brytanii.

Recepta transgraniczna - wykupienie leku w UK

Od 1 stycznia 2021 r. recepta wystawiona w państwie członkowskim EOG (kraje UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) lub w Szwajcarii może zostać zrealizowana w Wielkiej Brytanii, jeśli osoba wystawiająca receptę pochodzi z zawodu uznanego przez niniejsze wytyczne, a który jest uprawniony do wystawiania recept tego rodzaju w kraju wystawienia recepty.

Recepta z Polski - na co zwróci uwagę farmaceuta w UK?

Recepta transgraniczna powinna zawierać niezbędne informacje. Angielski farmaceuta zidentyfikuje lekarza w taki sam sposób, jak robi to w Wielkiej Brytanii. Imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe oraz dane kontaktowe osoby wystawiającej receptę (w tym adres do pracy, adres e-mail oraz numer telefonu lub faksu z odpowiednim prefiksem międzynarodowym) powinny być wyraźnie wskazane na recepcie wraz z nazwą kraju, w którym recepta została wystawiona.

Recepta transgraniczna - forma papierowa - o co poprosić lekarza w Polsce?

Poproś o wystawienie recepty papierowej, obecnie poza granicami Polski zrealizujesz tylko taką - jest to tak zwana recepta transgraniczna. Może ją wystawić lekarz każdej specjalizacji. Aby mogła być zrealizowana poza granicami kraju, powinna ona zawierać następujące elementy:

  • dane pacjenta (imiona, nazwisko, data urodzenia, PESEL);
  • dane osoby wystawiającej (Imię, nazwisko, prawo do wykonywania zawodu, dane kontaktowe - na przykład numer telefonu czy adres e-mail);
  • dane miejsca, w którym została wydana recepta - przychodni lub gabinetu lekarza;
  • międzynarodową nazwę leku, postać (np. tabletki, roztwór), informacje dotyczące dawkowania;
  • datę wystawienia.

Polska Apteka w UK - OTC Direct Plus - realizacja recepty

Na chwilę obecną nasza internetowa apteka w UK, nie prowadzi usług związanych z NHS, dlatego nie jesteśmy w stanie pomóc w realizacji recept transgranicznych.
W tym przypadku zachęcamy do udania się do najbliższej lokalnej apteki w Twojej okolicy lub jeżeli język na to pozwala, można wcześniej zadzwonić do takiej apteki i zapytać farmaceutę, czy są w stanie pomóc w realizacji recepty transgranicznej
(ang.: cross-border prescription from EU country).
Źródło GOV.UK:Prescriptions issued in the EEA and Switzerland: guidance for pharmacists
Źródło NFZ:Recepta transgraniczna - Informacje ogólne